Hukuki noktalar

 

Yardım edilmesi gereken kızların ve genç kadınların durumlarını daha iyi değerlendirebilmek için yasal durumu bilmekte fayda vardır. Bu sayfa ilk etapta çok çeşitli hukuk dallarından hükümler hakkında ilk bilgileri vermektedir.

Federal Parlamento 17 Mart 2011 tarihinde zorla evlendirme ile mücadele yasa tasarısını kabul etti. Bu yasaya göre zorla evlendirme müstak suç unsuru olarak ceza yasasina (CezaYasası Madde 237) alındı.

Yapilan yasal değişiklikler esas itibariyle "Strafrecht / Ceza yasasi" ve "Aufenthaltsgesetz / İkamet kanunu" nda görülebilir.

Daha fazla bilgi edinebilmek için online-danışmaya veya bir avukata başvurunuz.

 

Devletler hukuku

1948 tarihli Birleşmiş Milletler Genel İnsan Hakları Açıklaması 16. madde 2. fıkrasına göre, evlilik sadece ve sadece müstakbel eşlerin serbet iradeleriyle yaptıkları açıklamayla gerçekleşebilmektedir.

Bu ise zorla evlilik insan haklarına aykırıdır anlamına gelir.

ANAYASA HUKUKU

Başkalarının haklarını ihlal etmedikçe, anayasanın öngördüğü düzene veya ahlak yasasına karşı harekette bulunmadıkça, herkes kişiliğini geliştirme hakkına sahiptir. İnsan hürriyeti dokunulmazdır (Anayasanın 2. maddesi).

İnsan onuru dokunulmazdır (Anayasanın 1. maddesi).

Kanun önünde her insan eşittir. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet, kadın ve erkek eşitliğini gerçekten teşvik etmek ve mevcut olan eşitsizliklerin ortadan kalkması için çalışmakla görevlidir (Anayasanın 3. maddesi).

Dolayısıyla zorla evlilik Alman Anayasası ile bağdaşmamaktadır.

Medeni kanun

Evlilik gerçekleştiğinde, hangi ülkenin vatandaşı olunduğu önem taşımaksızın, evlenmenin yapıldığı ülkenin kanunları geçerlidir. Alman yasasına göre, evlilik aile kanununa bağlı ve eşlerin serbest iradeleriyle yaptıkları açıklamalarını gerektiren bir sözleşmedir (Alman Medeni Kanunu 1310. maddesi ve diğerleri).

Alman Medeni Kanunu 1303. madde 1. fıkrasına göre reşit olmadan evlenme yapılmamalıdır. Evlilik isteminde eşlerden biri reşit değilse, sadece Aile Mahkemesi kendisini bu şarttan muaf tutabilir. Ailelerin bunu yapması mümkün değildir (Alman Medeni Kanunu 1303. maddesi 2. fıkrası).

Zorla gerçekleştiği ispatlanabilen bir evlilik, bir yıllık süre içerisinde bir mahkeme kararı ile fesh edilebillir. Bir yıllık süre geçtikten sonra sadece boşanma söz konusu olabilmektedir.

CEZA KANUNU

Federal Parlemento 17 Mart 2011 tarihinde yeni bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre zorla evlendirme müstak suç unsuru olarak ceza yasasına (Ceza yasası Madde 237) alındı.

Her kim bir insanı evlenmeye zorlarsa altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir (StGB / Ceza yasası Madde 237).

Zorla yapılan evlılın iptali için başvuru süresi Medeni yasada bir yıldan üç yila uzatıldı (BGB / Medeni yasa Madde 1317 Fıkra 1 Cümle 1).

ÇOCUK VE GENÇLERE YARDIM KANUNU

Çocuklar, gençler ve genç yaştaki reşitler, yardım için Gençlik Dairesine başvurabilirler. Yabancı çocuklar, gençler ve genç reşitlerin yardım alabilmeleri için, resmi olarak veya Yabancılar Kanununa bağlı şekilde Almanya’da göz yumulmak suretiyle oturma izinlerinin olması zorunluluğu vardır.

Acil bir durum ve bir problemden dolayı danışma gerekiyorsa ve ebeveynlere haber verildiğinde danışma engellenecekse, böyle bir durumda çocuklar ve gençler ebeveynlerinden habersiz Gençlik Dairesine danışma için başvurabilirler (Sosyal güvenlik kanunu 8. madde 3. fıkrası VIII. Kitap).

Çocuklar ve gençler barınmak için başvurduğunda veya çocuğun esenliği için güvenli şekilde barınması gerekiyorsa, Gençlik Dairesi koruma altına almak zorundadır. Çocuklar ve gençler ebeveynlerin rızası olmadan da Gençlik Dairesi tarafından koruma altına alınabilmektedir. Yani güvenlikleri başka şekilde sağlanamıyorsa, geçici olarak uygun şahısların yanına veya kurumlara yerleştirilebilirler. Ebeveynler koruma altına almaya itiraz ederlerse, Gençlik Dairesi bir mahkeme kararı aldırmak zorundadır (Sosyal güvenlik kanunu 8a maddesi VIII. Kitap).

Gençlik Dairesi, çocuğun esenliğinin tehlikeye gireceğini tahmin ediyorsa, birçok uzman kişilerle birlikte tehlike riskinin değerlendirmesini yapmak zorundadır. Bu duruma, çocuğun veya gencin güvenliği etkilenmedikçe, çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu şahıslar ve çocuk veya genç dahil edilmelidir. Gençlik Dairesi aile mahkemesinin müdahele etmesi gerektiği kanısına vardığında mahkemeye başvurmak zorundadır. Çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu şahıslar veya yetkililer tehlike riskini değerlendirmeye yardımcı olmadıklarında veya olamadıklarında da mahkemeye başvurmak gerekir. Acil bir tehlike söz konusu olduğunda ve mahkeme kararının beklenilemeyeceği bir durumda, Gençlik Dairesi çocuğu veya genci koruması altına almak zorundadır (Sosyal güvenlik kanunu 8a maddesi VIII. Kitap).

Reşit gencin şahsi durumundan dolayı yardım gerektiğinde, başvuru yapılması durumunda, kişisel gelişimini ve kendi sorumluluğu altında bir hayatı desteklemek için yardım etmek gerekir. Genel olarak yardım sadece 21 yaşını doldurana dek verilmektedir. Somut durumlarda yardım bu sınırlı süreden fazla uzatılmalıdır (Sosyal güvenlik kanunu 41. maddesi VIII. Kitap).

Çoğu kez genç kadınlar gençlik yardımı kurumlarına değil, kadın evlerine yerleştiriliyor. Kadın evlerindeki bağımsız hareket etme ve kendi başına iş yapma gibi şartlar, 18 ile 21 yaş arasındaki genç kadınlar tarafından yerine getirememeleri durumunda bu bir sorun yaratabilir.

İKAMET YASASİ

Zorla gerçekleşen bir evlilikte Almanya'da yaşayan kız ve genç kadınların oturum statülerı otomatıkman değişmiyor. Yasal oturum eşiyle bağlantılı olduğunda, üç yıllık evlılıkten sonra evlılıkten bağımsız, kendine öz bır oturum hakkı oluşmaktadır. Özel durumlarda oturma ıznı daha erken de uzatılabılmektedır (Oturma ıznı kanunu 31. maddesı).

Parlamentonun Haziran 2007'de verdığı Oturma ıznı kanununun yenı 27. madde, 1a fıkra no. 2 kararına göre, eşlerden bırı zorla evlendırıldığı şüphesını doğrulayan sabit tahmınler bulunduğunda, Almanya'ya aıle bırleşımıne ızın verılmemektedır.

Zorla evlendirmeye maruz kalmış ve Almanya´ya dönmeleri engellenmiş olan yabanci uyruklular bundan böyle bazı koşullarin var olmasi halinde müstakil geri dönme hakkı elde edebilirler. İkamet izninin verilmesi için başvuru süresi yurtdişina çıkış tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır. Başvuru, bu süre içerisinde zorunlu durumun ortadan kalkmasından sonra üç ay içerisinde yapılmalıdır (AufenthaltsG / İkamet yasasi Madde 37 Fıkra 2a ve Madde 51 Fıkra 4).

Müstakil oturma statüsünün elde edilmesi için gerekli olan evliliğin asgari devam süresi yasada iki yildan üç yıla çıkarılmıştır (AufenthaltsG / İkamet yasasi Madde 31).

Böyle bir halde yabancı şahsın, geçici sebeplerden dolayı Almanya'yı terk etmediği düşünülmektedir. Oturma izni kanunu 37. maddesinde, reşit olmadan önce ikameti Federal Almanya'da olan yabancıların, yeniden Almanya'ya girebilme hakkı düzenlenmiştir.

ŞİDDETTEN KORUNMA KANUNU

Bir şahıs diğer bir şahsın sağlığını veya hürriyetini haksız yere zedeler veya zedelemekle tehdit ettiğinde, gerekirse şiddetten korunma kanununa istinaden koruma kararları alınabilir (Şiddetten korunma kanunu 1. madde). Zorla evlilik gerçekleşmiş olsa bile veya kız ya da kadın kendi çevresindeki kişi veya kişilerce tehdit edildiğinde de bu kararlar uygulanabilir.