IŞLEM ÖNERİLERİ

 

Zorla evlilikle tehdit edilen kızlar ve genç kadınlarla edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda,dağıtımcılar, uzmanlar, destekleyici şahıslar (örneğin teyze, kuzen, yenge, güvenilir öğretmenler) için davranış önerileri düzenledik. Biz bu bilgileri yol gösteren, işaretler veren yardımlar olarak görüyoruz. Böylelikle zorla evlendirilme tehlikesi yaşayan kızlara ve genç kadınlara yardım edilip, başka alternatifler sunulabilir.

 

HER KIZIN KENDİ HİKAYESİ VE KİŞİSEL DURUMU VARDIR

Eine junge Frau sitzt in einem Bus, zu sehen ist nur ihr Gesicht

Zorla evlilikle ilgili danışma ve destekleme süreçlerinde, ilgili kızların ve genç kadınların kişisel durumlarını göz önünde bulundurmak ve kültürüne hassasiyet göstermkk önem taşımaktadır. Yani kızların değerlerine ve hayat şartlarına saygı göstermek gerekmektedir. Bunun dışında sabırlı olmak ve düşünerek hareket etmek gerekir. Acele davranış ve hızlı kararların kızların durumlarını kötüleştirebileceğini unutmayınız!

Çoğu kez evlilik planları bildirilmekte, yani kızlar erkenden bunun belirtilerini farketmektedirler. Zorla evliliğin olağan işaretleri:

 • Kız yakında kötü bir şeyin olacağını sezmektedir
 • Yaşı büyüdüğü ve vücut hatları geliştiğinden, yakında zorla evledirilme olasılığı olduğu için tasalanmaktadır
 • Kendisine büyük ilgi gösterilmekte ve yeni kıyafetler veya bir yüzük gibi özel hediyeler alınmaktadır
 • Bir çok yabancı veya sık olarak yakın akrabalar misafirliğe gelmektedir
 • Güncel hayatı kısıtlanmakta,örneğin artık okula gönderilmemektedir
 • Kendisine tehdit ve şantaj yapılmakta
 • Doğrudan tehlike işaretleri ve şiddet uygulandığı görülmektedir

KIZLARIN VE GENÇ KADINLARIN BU DURUMDA SABIRLA KENDİLERİNİ DİNLEYEN BİRİNE İHTİYAÇLARI VARDIR

Kızların çoğunda ağır şekilde baskı ve korku görülmektedir. Çoğu her hangi bir kimseye açılmaya veya yardım istemeye cesaret edememektedir. Böylelikle durumu doğru şekilde değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. Kızlar veya genç kadınlar güvenebileceği bir kişiyle veya bir yardım ve destekleme merkeziyle irtibata geçmeyi başarabildiğinde, güven verici ve anlayışlı davranmak gerekmektedir.

Aşağıdaki sohbet kuralları yardımcı olabilir ve bu yüzden dikkate alınmaları tavsiye edilir:

 • Öncelikle kızı veya genç kadını sabırla dinleyip, kendisine gizlilik ve yardım garantisi vermeniz gerekir
 • Danışmada açıklık ve verilen sözler önemlidir; her adım konuşulmalıdır
 • Kızı veya genç kadını kendi değerlerinizi kabul etmeye zorlamayın Haberi olmadan kararlar alınmayacağını ve atılacak her adımın kendisiyle konuşulacağını izah ediniz
 • Desteğe ihtiyacınızın olduğu hassas bir durumda, zorla evliliğe karşı online danışma'dan öneri ve yardım istemeniz tavsiye edilir.

 

Eine junge Frau mit dunklen Haaren, zu sehen ist nur ein Teil ihres Gesichts

Aileleri ve akrabaları aramak oldukça problemlidir. Bir kız ailesinin yanına geri dönmek istemediğinde, öncelikle kalabileceği güvenli bir yer temin edilmelidir. Aile ile görüşmeler veya arabulucu görüşmeler bu zaman sürecinde ikinci planda gelmektedir. Çoğu zaman kızlarda ailelerinde bir şeylerin değişebileceği ümidi ve inancı kalmamıştır. Ebeveynlerine ve akrabalarına güvenmemekte ve onlardan korkmaktadırlar. Kızların bu endişelerini ciddiye almanız gerekmektedir. Birçok kız polisin 'karışmasını' istememektedir. Çünki polis evi terk eder etmez kendilerinin güvenliği sağlanamamaktadır. Ailelerinin kızgınlıklarına, baskılarına ve şiddetine katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Polis, Gençlik Dairesi veya okul gibi resmi makamların ziyaretleri sonucunda kontrol, iftira ve zulüm artmaktadır. 'İyi niyetli' yapılan arabulucu görüşmeler, kızlar için tahammül edilemez sonuçlar yaratmaktadır – sonuçta çoğu kez daha çok acı çekmektedirler.

Bu nedenle, güvenilir kişi olarak önceden yardım ve destek alınız! Örneğin zorla evliliğe karşı korunmak için online danışma veya ilgili Gençlik Dairesi ile yapılan detaylı görüşmeler hem faydalıdır, hem de gereklidir!

IŞLEM ÖNERİLERİ

Zorla evlilikle yakından veya uzaktan ilgili kızlarla ve genç kadınlarla ilgilenen meslek gurupları ve destekleyici şahıslara aşağıdaki bilgileri ve kuralları aktarmak istiyoruz: Yorum:

Gençlerle yapılan çalışmalardaki öğretmenler ve görevliler zorla evlilik şüphesinde veya gerçekleşen zorla evlilik durumunda, kızlarla sakin bir şekilde konuşup onların güvenini sağlaması, düşünerek davranıp kızlarla atılacak adımları ayrıntılı olarak konuşmak gerekmektedir. Kızın gizliğini ve güvencini koruyunuz!

Başkalarıyla (Gençlik Dairesi, uzmanlar vs.) atılacak adımlarla ilgili yapılan görüşmelerde, kendilerine kızın kişisel bilgilerini açıklamayınız. Ebeveynlerine haber vermeyiniz– yukarıda açıklandığı gibi – bu durum söz konusu kız için kötü sonuçlara yol açabilir. Kızın güvenliği en ön planda gelmektedir.

Gençlik Dairesinin davranış olanakları, Çocuk ve Gençlik Yardımının tüm yasal yardım ve müdahale imkanlarını içermektedir. İlgili kızlarla danışma genel olarak bir güvenilir kişiyle (örneğin, danışma merkezindeki bir görevli, öğretmen veya arkadaşla) gerçekleşmelidir. Ebeveynler bir araya gelip konuşmayı kabul ettiklerinde, kendilerine kızın esenliğinin tehlike altında olduğu gösterilebilir. Gerekirse ebeveynlerle yapılan görüşmelere kendi kültürlerinden bir diğer aracı katılabilir (İnterkültürel büro, kızı destekleyen tanıdık veya akraba).

Burada hassas olmaya önem vermek gerekmektedir: Eğer kız ebeveynleri ile görüşmek istemiyorsa (örneğin arabulucu/açıklık getirici görüşmelerde), bu kararın göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Mädchengesicht im Profil, um den Kopf trägt das Mädchen ein Tuch

Danışma görüşmesinde kızla aile içindeki durumun konuşulması gerekmektedir. Ailesini terketmesini gerektiren sebepler konuşulurken, kendisine yeterli zaman tanınmalı ve değişik olanaklar sunulmalıdır. Ailesinden kopmayı göze aldığında neler olabileceğini konuşmak da buna dahildir. Bazı şartlar altında aileden kopmasından sonra yeniden irtibata geçmesi kızın hayatını tehlikeye sokabilir.

Söz konusu bir çok şahıs, bundan sonra yaşamlarını anonim bir şekilde sürdüreceklerini bilmektedirler – aileyle hiçbir şekilde irtibatı olmadan. Gençlik Dairesinin görevlilerinin kızları korumak istedikleri ve bunu da uygulayabileceklerinin açık olarak bilinmesi gerekir. Her türlü destekleme hareketi kızla birlikte konuşulup kararlaştırılmalıdır.

 

Das Gesicht einer jungen Frau, die mit ihren Händen ein Herz formt

Aile ile yapılan arabulucu görüşmeler olumlu sonuçlanmamış ve kıza halen baskı ve şiddet uygulanıyorsa, ilgili Gençlik Dairesi tarafından III. Sosyal Güvenlik Kanununun 42. maddesine istinaden koruma altına alınabilmekte, yani geçici bir süre için uygun kişilerin yanında veya kurumlarda barındırılabilmektedir. Bu adım kızlarla iyi bir şekilde konuşulmalıdır. Burada, özellikle barınılacak yerin ne kadar güvenli ve uygun olması söz konusudur. Çoğu kez reşit olan, zorla evlilik tehlikesi yaşayan kızların güvenliklerinin sağlanması için kadın yurtlarında barındırılmaktadır. Bazen 18 veya 20 yaşındaki bir kızın kadın yurdunda barındırılması, bu tür genç kadınların ihtiyaçlarının karşılanamadığından ve yeterli derecede ilgi gösterilemediğinden dolayı uygun olmayabilir.

Her kız için kişisel, en uygun çözümü bulmak ve uygulamak gerekmektedir. Onun kendisinin yönlendireceği şiddetsiz bir hayat sürmeye hakkı vardır.

LİNKLER / KUZEY REN VESTFALYA'DA (NRW) YARDIM

Bulunduğunuz yerde yardım isterseniz ve başka bilgilere ihtiyacınız olursa, aşağıda gerekli adresleri bulabilirsiniz: Linkler + Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) yardim. Veya Online-Danışma üzerinden bize ulaşabilirsiniz.